Vatten

Kallmora Norra Vattenledningsförening

Felanmälan

Om du har problem som vattenkvalitet, tryckproblem, misstänkta läckage, driftstörningar mm.
Kontakta Fredrik Kjellberg tel: 072 554 01 74

Reparationsgruppen består av:

Olle Karlsson, reparationsresurs och vattenprovansvarig 
Dic Matslofva, reparationsresurs
Jörgen Nohrin, reparationsresurs
Fredrik Kjellberg, reparationsresurs och sakkunnig i VA-frågor.

Styrelsen består av:

Ordförande: Dic Matslofva 070-482 48 70 
Kassör: Ulf Hurtig 0250 – 55 01 16
Sekreterare: Jörgen Nohrin 076-778 60 67
Ledamot: Jonas Östberg 073-550 94 55
Ledamot: Pär Eklund 073-560 47 64
Suppleant: Sofia Stenberg 073-847 67 37
Suppleant: Olle Karlsson 076-128 80 74
Revisorer: John-Erik Rustas och Per-Olof Nordin
Revisorssuppleant: Nils-Owe Bränd
Valberedning: Nils-Owe Bränd 

Kallmora Södra Vattenledningsförening

Felanmälan

Om du har problem som vattenkvalitet, tryckproblem, misstänkta läckage, driftstörningar m.m.
Kontakta Håkan Elings tel: 070 685 54 08

Styrelsen består av:

Ordförande: Thomas Göthe 070 846 03 44
Kassör: Håkan Elings 070 685 54 08
Sekreterare: Peter Södergren 070 228 90 13
Suppleant: Sten-Åke Styvén 070 221 05 39
Suppleant: Marcus Lofvar 070 363 00 72
Revisor: Jerry Boberg 073 033 96 18
Revisor: Ors Lars Andersson 073 713 30 85
Revisorssuppleant: Göte Jons 070 265 70 24
Valberedning: Morgan Brus 073 839 02 73
Valberedning: Per-Olov Wiström 070 636 17 37