Vatten

Kallmora Norra Vattenledningsförening

Felanmälan

Om du har problem som vattenkvalitet, tryckproblem, misstänkta läckage, driftstörningar mm.
Kontakta Fredrik Kjellberg tel: 072 554 01 74

Reparationsgruppen består av:

Olle Karlsson, reparationsresurs och vattenprovansvarig Per-Olov Nordin, reparationsresurs
Jörgen Nohrin, reparationsresurs
Fredrik Kjellberg, reparationsresurs och sakkunnig i VA-frågor.

Styrelsen består av:

Ordförande: Jörgen Nohrin
Kassör: Ulf Hurtig
Sekreterare: Göran Brorson
Ledamot: Tom Sandvik
Ledamot/tekniskt ansvarig : Fredrik Kjellberg
Suppleanter: Dic Matslofva och Olle Karlsson
Revisorer: John-Erik Rustas och Per-Olof Nordin
Revisorssuppleant: Nils-Ove Bränd
Styrelsen fungerar som valberedning.