Om oss

Kallmora Byförenings swishnummer: 123 621 30 37

Styrelsen i Kallmora Byförening 2018

Ordförande: Jörgen Nohrin tel: 076 778 60 67
Kassör: Thomas Göthe
Sekreterare: Helena Nyman
Ledamöter: Ingela Gundmark Göthe och Tom Sandvik

Suppleanter: Carsten Heide och Maria Bergström

Revisorer:
Daniel Bergström, tel: 076-0068270
Jan Lovén, tel: 070-6180350

Revisorssuppleant
Håkan Elings, tel: 070-6855408

Valberedning
Fredrik Kjellberg, tel: 072-5540174
Bitte N Jernberg, tel: 070-3295592


Vid årsmötet söndag 19 februari 2012 antogs en
MILJÖPLAN för Kallmora Byförening:
Policy för miljömässigt hållbar utveckling.

Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt arbete kring hållbarhetsfrågor.
Detta gör vi genom att:

– vid inköp och försäljning välja ekologiska närproducerade varor och produkter i möjligaste mån.

– Källsortera sopor och avfall.

– använda porslin istället för engångsartiklar, riktiga handukar på toan istället för papper, vaxdukar på borden istället för engångsdukar osv.

– använda miljövänligt disk- och rengöringsmedel.

– byta till lågenergilampor.

– samåka så långt det är möjligt.