Att hyra

För Kallmorabor att hyra

Materiel i byns ”trösklada”

Lån av materiel görs genom att kontakta kassören Sten-Åke Styvén på tel: 070 221 05 39.

Det är DIN skyldighet att ha gällande olycksfallsförsäkring.

Före användning av materiel bör du kontrollera att den är felfri så att risk för personskada eller annan skada inte uppstår.
Direkt efter användning skall materielen göras ren.

Vid felaktigheter eller reparation av materiel ska du kontakta styrelsen.

Lånetiden räknas från den tid då materielen hämtas till den lämnas tillbaka.
Kostnad för lånad materiel betalas till kassören kontant senast när den lämnats tillbaka eller mot faktura. Bankgiro 5961-7514

Gällande lånetaxa

1 st Betongblandare 25 kr/dygn alt. 100 kr/vecka
1 st Blastkross 50 kr /dygn
3 st Busksax 5 kr /st och dygn
1 st Elsvets 25 kr/dygn
1 st GPS Magellan eXplorist XL 50 kr/vecka (förvaras hos ordföranden)
3 st Planteringshacka 10 kr /st och dygn
8 st Planteringsrör med korg 15 kr /st och dygn
1 st Bärram 10 kr/dygn
1 st Potatissättare 50 kr /dygn
1 st Potatisupptagare 50 kr /dygn
1 st Stege 6 m 25 kr /vecka
1 st Stege 8,3 m 25 kr /vecka
1 st Stubbkultivator 15 kr /dygn
1 st Domkraft mekanisk 5 ton (timmerlyft) 25 kr/dygn alt. 100 kr/vecka