Att hyra

För Kallmorabor att hyra

Materiel i tröskladan

SKÄFTBERGSSTUGAN (tillhör Kallmora Bysamfällighetsförening)

Stugan i Skäftberg får, förutom av jordägare som har fastighet med jordtal i Kallmora Bysamfälligheter, lånas av övriga bybor i Kallmora.
Hyran är 500 kr/ vecka respektive 100 kr/dygn.
Uthyrningen handläggs av ordföranden i Bysamfällighetsföreningen.
Ordförande i Kallmora Bysamfällighetsförening är Sten Holting, tel: 070 685 00 26.
Skäftbergsstugan är en före detta banvaktsstuga som ligger c:a 5 km söder om Älvho utefter inlandsbanan.
Stugan har två rum som är utrustade med sex sängar. Madrasser och kuddar finns. Lakan och övriga sängkläder får man ta med sig.

I stugan finns full köksutrustning och gasolplatta med två lågor. Det går även att laga mat på kaminen som finns i köket.
I det andra rummet finns en fungerande kakelugn. Ved får du, med gott omdöme, ta i skogen runt fastigheten.
Vatten kan man hämta i en källa som ligger c:a 100 m före innan man kommer fram till stugan.
Här finns fiske- och bärplockningsmöjligheter.


.

Materiel i byns ”trösklada”

Lån av materiel görs genom att kontakta kassören Sten-Åke Styvén på tel: 070 221 05 39.

Det är DIN skyldighet att ha gällande olycksfallsförsäkring.

Före användning av materiel bör du kontrollera att den är felfri så att risk för personskada eller annan skada inte uppstår.
Direkt efter användning skall materielen göras ren.

Vid felaktigheter eller reparation av materiel ska du kontakta styrelsen.

Lånetiden räknas från den tid då materielen hämtas till den lämnas tillbaka.
Kostnad för lånad materiel betalas till kassören kontant senast när den lämnats tillbaka eller mot faktura. Bankgiro 5961-7514

Gällande lånetaxa

1 st Betongblandare 25 kr/dygn alt. 100 kr/vecka
1 st Blastkross 50 kr /dygn
3 st Busksax 5 kr /st och dygn
1 st Elsvets 25 kr/dygn
1 st GPS Magellan eXplorist XL 50 kr/vecka (förvaras hos ordföranden)
3 st Planteringshacka 10 kr /st och dygn
8 st Planteringsrör med korg 15 kr /st och dygn
1 st Bärram 10 kr/dygn
1 st Potatissättare 50 kr /dygn
1 st Potatisupptagare 50 kr /dygn
1 st Stege 6 m 25 kr /vecka
1 st Stege 8,3 m 25 kr /vecka
1 st Stubbkultivator 15 kr /dygn
1 st Domkraft mekanisk 5 ton (timmerlyft) 25 kr/dygn alt. 100 kr/vecka