styrelsen
Styrelsen

 

2018

                        
Ordförande: Jörgen Nohrin tel: 076 778 60 67
Kassör: Thomas Göthe
Sekreterare: Helena Nyman
Ledamot: Ingela Gundmark Göthe
Ledamot: Tom Sandvik

Suppleanter: Carsten Heide och Maria Bergström

Byföreståndare
vakant, verksamheten sköts av styrelsens ordförande.

 

Revisor

Daniel Bergström, tel: 076-0068270

Jan Lovén, tel: 070-6180350

 

Revisorssuppleant

Håkan Elings, tel: 070-6855408   

                

Valberedning

Fredrik Kjellberg, tel: 072-5540174  

Bitte N Jernberg, tel: 070-3295592

 

*************************************************

Vid årsmötet söndag 19 februari 2012 antogs en

MILJÖPLAN för Kallmora Byförening:

Policy för miljömässigt hållbar utveckling.

Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt arbete kring hållbarhetsfrågor.

Detta gör vi genom att:

- vid inköp och försäljning välja ekologiska närproducerade varor och produkter i möjligaste mån.

- Källsortera sopor och avfall.

- använda porslin istället för engångsartiklar, riktiga handukar på toan istället för papper, vaxdukar på borden istället för engångsdukar osv.

- använda miljövänligt disk- och rengöringsmedel.

- byta till lågenergilampor.

- samåka så långt det är möjligt.

     

TILLBAKA