Stadsnätsgruppen
 
Kallmora by
KALLMORA STADSNÄTSGRUPP
Denna grupp bildades spontant av några Kallmorabor under 2011, för att ta till vara Kallmorabornas intresse i Orsa kommuns arbete med att förse byarna med stadsnät. De samarbetar med Åberga och Mickelvål för att se till att våra byar i möjligaste mån ska kunna prioriteras.
 
Kallmora by ska få bästa tänkbara kommunikationer som bredband, TV och telefon via stadsnätet.

Vilka byar i Orsa som kan komma i fråga för utbyggnaden av stadsnätet först beror till stor del på intresset bland byborna. Ju fler som meddelar sitt intresse för att ansluta sig, ju snabbare kan det alltså gå.


Gå gärna in på Stadsnätsgruppens hemsida: www.bynat.se

Kontakta gärna någon i Stadsnätsgruppen så berättar de mer:
Hans Stjenqvist    hans@bynat.se    070-648 67 37
Erik Wenneborg    erik@bynat.se   073-355 00 28
Håkan Elings      hakan@bynat.se      070-685 54 08
  Jan Lovén              jan@bynat.se     070-618 03 50  

TILLBAKA