Kallmora by
KALLMORA NORRA VATTENLEDNINGSFÖRENING

************************************************************************
Styrelsen består av:


Ordförande: Jörgen Nohrin
Kassör: Ulf Hurtig
Sekreterare: Göran Brorson
Ledamot: Tom Sandvik
Ledamot/tekniskt ansvarig : Fredrik Kjellberg

Suppleanter: Dic Matslofva och Olle Karlsson

Revisorer: John-Erik Rustas och Per-Olof Nordin
Revisorssuppleant: Nils-Ove Bränd

Styrelsen fungerar som valberedning.

************************************************************************

Verksamhetsrapport 2014

Gällande stadgar från 2000-10-17

************************************************************************

Årsmötesprotokollet från 2015-05-24
Del 2, underskrifter

Årsmötesprotokollet från 2014-05-18

Årsmötesprotokollet från 2013

************************************************************************

Styrelsen har tagit beslut att upprätta en grupp för service och reparation av KNV vattenförsörjningsanläggning.  Syftet med en Service- och Reparationsgrupp är att säkerställa högsta möjliga funktion (vattenförsörjning) och att snabbt kunna omhänderta och åtgärda uppkomna driftstörningar. Gruppen är uppdelad på en servicegrupp och en reparationsgrupp:

-Servicegruppens uppgift är att ha ett övergripande ansvar för vattenanläggningen,
  samt att regelbundet besöka pumphus och borrhål för kontroll och åtgärd av eventuell
  avvikelse - Reparationsgruppens uppgift är att biträda Servicegruppen vid större driftstörningar.

************************************************************************

FELANMÄL

om du har problem som vattenkvalitet, tryckproblem, misstänkta läckage, driftstörningar mm.


Kontakta Fredrik Kjellberg tel: 072 554 01 74,

************************************************************************

Reparationsgruppen består av:
Olle Karlsson, reparationsresurs och vattenprovansvarig
Per-Olov Nordin, reparationsresurs
Jörgen Nohrin, reparationsresurs
Fredrik Kjellberg, reparationsresurs och sakkunnig i VA-frågor.
 
TILLBAKA
Bilder från byte av pump juli 2016.
Vi var många som var på plats med hjälpande händer.
 
         

        

  

 

TILLBAKA