Det händer i Kallmora bystuga
 

 

ÅRSMÖTE i byföreningen blir söndag 26 mars kl. 15.00. Ordinarie kallelse kommer i din postlåda. Motioner skall vara inlämnade före 19 mars. Väl mött!

 

HLR-utbildning: Kurs i hjärt-lungräddning pågår under hösten i bystugan. Instruktör är Margareta Stiernqvist. Information om datum och tider har skickas ut till alla boende i Kallmora.
På sidan EN HJÄRTSÄKER BY finns alla aktuella tider och information. 
Glöm inte att anmäla dig direkt till Margareta!

******************************************************************
HYRA-LÅNA - en ny flik menyn här på hemsidan.
- Du som är Kallmorabo eller är delägare i Bysamfällighetsföreningen har möjlighet att hyra SKÄFTBERGSSTUGAN
- Du som är Kallmorabo har möjlighet att låna materiel för bland annat trädgårdsarbete.
Läs mer på sidan Hyra-Låna!

KARTA ÖVER KALLMORA, senaste flygfotokarta, med namn på alla vägar och bygräns inritad med grönt.

Kallmora Grannsamverkan har numera egen sida: Vi bybor håller ögonen öppna och rapporterar till våra kontaktpersoner! Vår huvudkontakt till Polisen är Helena Nyman.

Länk till BRA Brandsskyddsmaterial. Det finns flera olika typer att välja på. (Länsförsäkringar)


Kallmora byförening kommer INTE att delta i Konst i Byn-projekt denna sommar. Däremot är det helt öppet för enskilda bybor att delta. Kontakta Studiefrämjandet om du vill vara med, på tel: 0250- 43610!

Känner du någon senior i Kallmora som fyller JUBILEUM, dvs 70 år, 80 år, 90 år eller mer?
Vi i styrelsen vill gärna uppmärksamma dem, så vänligen: Hör av dig till byföreståndare Nils-Owe Bränd på tel: 070-350 95 15. TACK!

Barn och Ungdomssektion:
Intresserad? Idéer? Ring Göran på 070-2825512.

Kallmora Norra Vattenledningsförening har en egen flik på startsidan. Där kan du t. ex. hitta namn och telefon till servicegruppen (VID FELANMÄLAN) och till styrelsen och se det senaste årsmötesprotokollet.

*****
Länk till Verksamhetsberättelsen 2016 - (2017)
Länk till Verksamhetsberättelsen 2015 (-2016)

Länk till Verksamhetsberättelsen 2014 (-2015)
Länk till Verksamhetsberättelsen 2013 (-2014)
Länk till Verksamhetsberättelsen 2012 (-2013)

*****
Länk till Verksamhetsplanen 2017 - 2018
Länk till Verksamhetsplanen 2016-2017
Länk till Verksamhetsplanen 2015-2016

 
Länk till Verksamhetsplanen 2014-2015
Länk till Verksamhetsplanen 2013-2014
  

TILLBAKA

NÄSTA STYRELSEMÖTE: Söndag 23 april kl. 19.00