Kallmora by
KALLMORAFAKTA
Kallmora by idag
Kallmora by är en av Orsas byar utefter Ore älvens dalgång. Byn ligger mellan Landsvägen och Turistvägen. Åk mot Furudal och Voxna så kommer du till Kallmora strax före Skattungbyn.

Kallmora by ligger högt och många av gårdarna har fantastisk utsikt över Ore älvs dalgång bort mot de blå bergen; Kallmorafäbodarna Ången och Ödarv, och inte minst Koppången ligger rakt i blickfånget.
I Kallmora bor c:a 110 personer i omkring 70 hushåll. Fler och fler letar sig numera till Kallmora, både sommargäster och fast boende, och här finns inte många gårdar som står tomma länge.

Kallmora Bystuga är inrättad i den gamla skolköksbyggnaden intill gamla småskolan. Här samlas man för många olika aktiviteter, alla byföreningarna: Kallmora Byförening, Bysamfällighetsföreningen, Norra och Södra Vattenledningsföreningarna och ibland också jaktföreningen och Slipstensföreningen. Bystugan är till för Kallmoras alla bybor när helst man behöver ett ställe att samlas på till vardag och fest, och man hjälps åt att sköta om sin bystuga.

Inom Kallmora by finns den unika Orsasandstenen. Här hittar du också Slipstensgruvorna och Orsa Slipstensmuseum med Wärdshuset Slipstenen nere i Mässbacken, som ju också hör till Kallmora by. Läs mer om alla aktiviteter året runt, i och omkring Slipstensgruvorna och Slipstensmuséet på Orsa Slipstensförenings egen hemsida: www.orsaslipsten.se

Alldeles nere vid Ore älv ligger Fredshammars herrgård med sin fina gamla bruksmiljö. Fredshammar har en mycket anrik egen historia. Tips: Leta i Orsa Bildarkiv på Kulturhuset och i Orsa Biblioteks dalasamling. Idag drivs Fredshammars Herrgård som vandrarhem.


Historia
I Kallmora fanns förr flera affärer och postkontor, frikyrka, bondgårdar med mjölkkor, de två skolorna och skolköket, flera småföretag och många många bybor. I Mässbacken har dessutom funnits järnvägsstation, biograf, affär och taxi.
Många fina bilder från förr kan du hitta i Orsa kommuns bildarkiv i Kulturhuset.
I Fredshammar nere vid Ore älv fanns förr en spiksmedja och lämningar finns kvar än.


Föreningar
I Kallmora verkar flera föreningar: Kallmora Bysamfällighet, Kallmora Byförening, Kallmora Norra Vattenledningsförening, Kallmora Södra Vattenledningsförening, Kallmora Jaktvårdsområde, Kallmora Sågförening, Grannsamverkan Kallmora och dessutom Orsa Slipstensförening, startad av Kallmorabor, som också verkar i Kallmora (Mässbacken).
TILLBAKA