Hyra Låna
 
FÖR KALLMORABOR  HYRA - LÅNA

SKÄFTBERGSSTUGAN
(tillhör Kallmora Bysamfällighetsförening)

           

Fastigheten i Skäftberg får, förutom av jordägare som har fastighet med jordtal i Kallmora Bysamfälligheter, lånas av övriga bybor i Kallmora.
Hyran är 500 kr/ vecka respektive 100 kr/dygn.
Uthyrningen handläggs av ordföranden i Bysamfällighetsföreningen.
Ordförande i Kallmora Bysamfällighetsförening är Markus Lofvar, tel: 070-363 00 72.

Skäftbergsstugan är en före detta banvaktsstuga som ligger c:a 5 km söder om Älvho utefter inlandsbanan.
Stugan har två rum som är utrustade med sex sängar. Madrasser och kuddar finns. Lakan och övriga sängkläder får man ta med sig.
I stugan  finns full köksutrustning och gasolplatta med två lågor. Det går även att laga mat på kaminen som finns i köket.
I det andra rummet finns en fungerande kakelugn. Ved får du, med gott omdöme, ta i skogen runt fastigheten.
Vatten kan man hämta i en källa som ligger c:a 100 m före innan man kommer fram till stugan.
Här finns fiske- och bärplockningsmöjligheter.

          
Här kan du se fler bilder från Skäftbergsstugan, foto: Orsafotografen

MATERIEL I BYNS "TRÖSKLADA" (Kallmora Bysamfällighet har hand om detta)

Utlåning av materiel sker till boende i Kallmora.
Kontakta materielförvaltaren Rolf Brus på tel: 0250 - 55 00 06. Han har nyckel till "tröskladan".

Före användning av materiel bör du kontrollera att den är felfri så att risk för personskada eller annan skada inte uppstår. Eventuella felaktigheter rapporteras till materielförvaltaren.
Det är DIN skyldighet att ha gällande olycksfallsförsäkring.

Direkt efter användning ska materielen göras rn och eventuella felaktigheter rapporteras till materielförvaltaren.
Lånetiden räknas från den tid då materielen hämtas till den lämnas tillbaka.
Vid reparation av materiel ska Du först kontakta materielförvaltaren.

Gällande lånetaxa
(Styrelsens förslag till lånetaxa av lantbruksinventarier för år 1999.)

1 st Betongblandare                        25 kr/dygn
1 st Blastkross                                50 kr /dygn
3 st Busksax                                    5 kr /st och dygn
1 sats Metallstansar                        10 kr /dygn
1 st Myllningsplog                            -

3 st Planteringshacka                      10 kr /st och dygn
8 st Planteringsrör med korg           15 kr /st och dygn
1 st Potatissättare                            50 kr /dygn
1 st Potatisupptagare                       50 kr /dygn

1 st Pressening (större)                   10 kr /vecka
1 st Stege (kort)                              25 kr /vecka
1 st Stege (längd 12 m)                   25 kr /vecka
1 st Stubbkultivator                        15 kr /dygn

1 st Vedkap                                     50 kr /dygn
1 st Vedklyv (s.k. skruv)                 25 kr /dygn 
1 st Vedtransportör                         25 kr /dygn          

TILLBAKA