Hjärtsäkra Kallmora
 
Kallmora by
EN HJÄRTSÄKER BY

”Ett hjärtsäkert Kallmora” –
För din egen skull!


Vad är ett liv värt för dig? Vad gör du om någon familjemedlem, vän, granne eller någon annan i din  närhet får luftvägsstopp eller ett plötsligt hjärtstopp och faller ihop?

Visst vill du kunna göra något? Frågan är vad du kan göra. Vi ger dig en möjlighet att lära dig vad du kan göra och hur du ska agera.


Kallmora Byförening inbjuder alla, även barn från 8 år, till utbildning i Hjärt- Lungräddning, användande av hjärtstartare samt åtgärd av luftvägsstopp under 2016. Utbildningen genomförs onsdagar 18:00-21:00 samt söndagar 14:00-17:00 vid ett antal tillfällen under året. Kurstillfällen meddelas senare. Efter genomförd utbildning får du ett kursintyg som talar om att du genomgått kursen och blivit godkänd. Det rekommenderas varmt att du genomgår en repetitionskurs varje år för att underhålla tillvägagångssättet så att det sitter i ryggmärgen. Du får alltid veta de senaste riktlinjerna på kursen om hur du gör Hjärt- Lungräddning på det effektivaste och säkraste sättet.


INFORMATION OM KURSSTART I HLR-RÄDDNING!
Skickas
nu ut till alla postlådor i Kallmora by. Det blir flera tillfällen för dig att välja på när du vill gå denna kurs.
Läs den som PDF-fil här.


Mål

Kallmora by ska bli den bäst utbildade byn i Dalarnas län. Vi vill inspirera andra byar till att följa efter och börja utbilda sina bybor i Hjärt- Lungräddning m.m.


Syfte
Ett hjärt- eller luftvägsstopp kan inträffa där du minst anar det. Plötsligt händer det! Då är det bra att ha en utbildning att falla tillbaka på. I stället för att hoppas på att någon annan ska göra något kan man själv ta aktiv del och rädda liv. Det är stort!Kallelse till kurs kommer under våren när vi har fått vår hjärtstartare och när förvaringsutrymmet är klart. Sedan kör vi!


TILLBAKA