Kallmora by
GRANNSAMVERKAN KALLMORA

Torsdag 28 april 2016 bjöd Grannsamverkan Kallmora in till bymöte i Bystugan tillsammans med Polisen och Orsa Kommun för att prata om medborgarlöfte. Ett lokalt medborgarlöfte är ett åtagande som polisen och kommunen gör till medborgarna inom lokalpolisområdet. Det 'blev många diskussioner och många synpunkter som kom fram på mötet. Vi har fått alla noteringar som Janne Bäckman från Orsa kommun gjorde under mötet och de är:


1. Felaktig information, desinformation och ryktesspridning kan bidra till otrygghet. 
2. Omorganisera polisen så fler syns ute på gatorna och färre sitter i kontor och bilar. Synligare polis, Polis man kan se INNAN det hänt något.
 
3. Polisen ska informera mer i vardagen. Blogga om vad som görs. 
4. Cykelpolis på t ex Orsayran!
 
5. Driv frågan om individens eget ansvar. Kanske ordna kurser? 
6. Föräldrarna viktiga förebilder.  
7. Det är viktigt att sätta gränser, att säga ifrån.
 
8. Vi kanske ska stötta Polisförbundet mer från allmänheten?
 
9. Har ni koll på ligor som stjäl? 
10. Grannsamverkan är bra. Prata med varandra. Håll kontakt genom telefonlista och sms. Sprid arbetssättet över hela kommunen.
 
11. Vad händer om min hund biter en inbrottstjuv? (Förmodligen inget.)
 
12. Vi har för dålig gatubelysning. LED-lamporna är inte anpassade till de gamla stolparna. Många fungerar inre alls. Ibland lyser de på dan. (Janne B tar upp det omgående.)

 

Ni som inte var på mötet kan ändå framföra era synpunkter via kommunens hemsida www.orsa.se.
OBS: Dina synpunkter måste vara inne senast fredag 6 maj.
Här kan du se fler  bilder från mötet******************************************************************

 


Grannsamverkansgruppen har gjort en sms grupp där alla snabbt kan nå varandra för att sprida RELEVANT information om vad som händer i Kallmora.
Vill Du vara med i gruppen så ska du höra av dig till Helena Nyman som är huvudombud för Grannsamverkan Kallmora.


 

TILLBAKA