Gamla Kallmorabilder
GAMLA KALLMORABILDER
Välkommen till en sida där vi samlar information och bilder från förr, samt också privata bilder från Gamla Kallmora. Alla som vill skicka in en bild från förr tagen i byn är mycket välkommen. Då kan vi lägga upp den här, som ett litet arkiv från äldre dar.
Enklast är att maila dina bilder till: info@kallmora.se

*****

BYSPANNEN och innehållet i den påminner oss om det gamla Kallmora.
Byspannen, stickorna med inristade namn och bomärken, ägostickor, budkavlen och många gamla dokument finns bevarade och förvaras i säkert arkiv. 

   
Byspannen med innehåll.
 

 
Kassaböcker och dagböcker

År 1807 antog Kallmora byamän ordentliga regler - stadgar - för hur var och en skulle sköta sin gård, sina åkrar och sin boskap. Den som inte följde bestämmelserna fick böta i rena shilling banco.
Bland dessa regler kan man t ex läsa att om man inte flyttade ut boskapen till fäbod på utsatt tid fick man böta. Böta fick man också om man tog hem en ko för tidigt innan det var dags för hemgång.
 
Kanske det inte var så många mindre regler att hålla sig till förr? Ta en titt själv HÄR!

*****

Ett gammalt vykort över Kallmora by, som för en tag sedan var till salu på blocket, kul va!


Foton från Lofssläkten:
   


  

   
Från Vänster 1 ?, 2 Lofs Fritz Hansson, 3?, 4 ?, 5 Lofs Knut Hansson, 6 ?
TILLBAKA
      

  

   


TILLBAKA


Foto taget 14 augusti 1964

      

Alf Karlsson och Lofs Knut Hansson

   

 

Från vänster närmast 1 Lilly (Tvättlilly), 2 Ors Ernst Andersson,  Från höger närmas 1 ?, 2 ?, 3 Från Pålagården?, 4 Ors Rut Andersson, 5 Olle Öster, 6 Anna Öster,

 

 

TILLBAKA
Foton från Orssläkten:
 
                                                                                      Amanda Ors

   
  
                       Algot och Amanda Ors                          Bitte Nohrin Jernberg, Nils-Owe Bränd och Anders Jernberg

 
   Bystugeföreningen på 80-talet hade en Festkommité                                        Nils-Owe Bränd                                   

TILLBAKA