Byutvecklingsgruppen
 
Kallmora by
KALLMORA BYUTVECKLING
En grupp startades upp under våren/sommaren 2012. Syftet var att så småningom få till en utvecklingsplan för Kallmora by. Gruppen skulle samla in bybornas idéer, tankar och önskningar om hur man vill att Kallmora ska utvecklas i framtiden.

Kallmoras Utvecklingsplan skulle sedan kunna ingå i Orsa kommuns Utvecklingsplan (KUF), som den kommande Översiktsplanen (ÖP) i sin tur ska bygga på. Detta betyder att det vi för fram som viktigt för oss bybor i Kallmora, kommer att beaktas i kommunens Översiktsplan.

Vad kan då förbättras i Kallmora? Vad kan vi göra? Vad kan kommunen göra? Finns det utbyggnadsmöjligheter så byn kan växa? Vad kan tänkas behövas i framtidens Kallmora? Service? Öppna landskap - hur behåller vi dem? Bussförbindelser? Odlingsrösen som ska vara kvar, eller? Framtidens vatten och avlopp? Vägar och belysning? osv. osv. Det finns säkert mängder av frågor som alla vi bybor vill belysa. Hur funderar du? Hör av dig till info@kallmora.se.

Byutvecklingsaktiviteter:

RÖSEN
Under hösten 2013 genomfördes bymöten med samtal om rösen i byn. Kommunens representanter besökte oss inför arbetet med kommunens KUP och kommande översiktsplan. Vi diskuterade omkring byns olika sorters rösen, varav en del odlingsrösen är riktigt gamla. Avslutningsvis gjordes en rundresa i byn för att se exempel på olika sorters rösen som bybor ansåg skulle vara kvar samt sådana som borde kunna flyttas eller tas bort. Kommunens representanter tackade för vårt intresse och ansåg sig ha fått en hel del information inför kommande översiktsarbete.

KONST I BYN
I början av 2014 blev Byföreningen en av de 8 byar som deltar i Land Art-projektet Konst i Byn 2014. Ett allmänt möte hölls i mars där tre av initiativtagarna informerade om sommarens projekt. Gemensamt tema är ANDRUM och gemensam Vernissage blir den 15 juni. Utställningen som byarna anordnar var och en på sitt eget sätt håller på till sista augusti 2014. En hemsida för Konst i Byn: www.konstibyn.se. Här finns foton och uppgifter om Kallmora by och om de deltagande kreatörerna. Gemensam marknadsföring sker fortlöpande genom projektets försorg.
Läs mer om Kallmoras egen utställning, invigningsprogram mm!
TILLBAKA